Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego


Trapia schematu jest to nowe, stworzone przez Jeffrey'a Younga, podejście terapeutyczne, które integruje nurt poznawczo–behawioralny, psychodynamiczny oraz Gestalt. Swoje korzenie ma także w teorii przywiązania Bowlby'ego, która zakłada, że niezaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka mają negatywny wpływ na jego rozwój.

Celem pracy psychoterapeutycznej jest pomoc klientowi w zmianie nieadaptacyjnych schematów, które stworzył na bazie trudnych doświadczeń dziecięcych.

Schematy te powstają wskutek niezaspokojenia pięciu podstawowych potrzeb emocjonalnych człowieka t.j.:
- bezpieczne przywiązanie do innych
- autonomia, kompetencje i poczucie tożsamości
- wolność wyrażania potrzeb i emocji
- spontaniczność
- realistyczne granice i samokontrolę

Psychoterapia schematu umożliwia realizację tych potrzeb na bazie ciepłej i bezpiecznej relacji terapeutycznej. W odróżnieniu od standardowej terapii cbt, kładzie większy nacisk na rolę głębokiej relacji między klientem a terapeutą ze szczególnym uwzględnieniem reparentingu (korektywnego rodzicielstwa). Klient ma szansę otrzymać to, czego nigdy nie doświadczył w swojej historii- a przez to poczuć się bezpieczniej w świecie, docenić i zaakceptować siebie, uwierzyć we własne możliwości.

Ze względu na intensywny, głęboki poziom pracy terapia schematu okazuje się pomocna dla tych, którzy doświadczają w swoim życiu długotrwałego cierpienia. Zalecana jest osobom z diagnozą zaburzeń osobowości, nawracającej depresji, powtarzających się stanów lękowych. Terapia schematu jest zatem adresowana do osób, które:
- doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
- stale powtarzają zachowania raniące ich samych lub innych ludzi
- doświadczają przykrych, bolesnych stanów emocjonalnych takich jak złość, smutek, lęk.

Nie pozwól, by dzień wczorajszy zajmował zbyt dużą część dnia dzisiejszego."
Will Rogers