Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego


Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) jest rodzajem terapii która ma na celu zmianę sposobu myślenia (sfera poznawcza) i zachowania (sfera behawioralna), co z kolei ma wpłynąć korzystnie także na sferę emocjonalną. CBT pozwala zrozumieć problem, a następnie wraz z aktywnym udziałem terapeuty pomóc w zmianie, prowadzącej do poprawy komfortu życia. Terapeuta pomaga nauczyć się nowych, przystosowawczych sposobów radzenia sobie i funkcjonowania, które będą bardziej skuteczne niż dotychczasowe.

Praca terapeutyczna w CBT rozpoczyna się ustaleniem celu, który klient wraz z terapeutą chce osiągnąć. Poprzez współpracę, odkrywanie i zmianę dysfunkcjonalnych myśli czy przekonań osoba doświadczająca trudności, nie tylko zaczyna rozumieć mechanizmy swojego postępowania, czy myślenia, ale również odkrywa metody, poznaje narzędzia w jaki sposób może je zmodyfikować. W toku psychoterapii pacjent uczy się konkretnych procedur i dzięki temu po jakimś czasie pacjent staje się terapeutą dla samego siebie.

Ten rodzaj terapii jest jednym z aktualnie najpopularniejszych, a także najlepiej zbadanych i popartych dowodami empirycznymi podejść terapeutycznych na świecie. Jak wynika z badań oraz doświadczeń terapeutów terapia poznawczo- behawioralna jest skuteczna w przypadku takich problemów jak:

  • - problemy lękowe (fobie specyficzne, fobia społeczna, ataki paniki, zamartwianie się, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego, lęk o zdrowie, agorafobia)
  • - problemy związane z nastrojem (obniżony nastrój, depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe – CHAD)
  • - zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie)
  • - problemy w relacji z innymi
  • - trudności w radzeniu sobie z emocjami (jak złość, gniew, nadmierny stres)
  • - obniżona samoocena, niskie poczucie własnej wartości
  • - bezsenność
  • - uzależnienia
  • Z założenia terapia CBT jest terapią krótkoterminową, jednak w zależności od celu pacjenta, czy też pojawiania się nowych obszarów problemowych może być modyfikowana.

Nie pozwól, by dzień wczorajszy zajmował zbyt dużą część dnia dzisiejszego."
Will Rogers