Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego


Terapia humanistyczna – jest podejściem terapeutycznym wywodzącym się z psychologii humanistycznej. Założenia terapii humanistycznych koncentrują się na rozwoju człowieka, który rozumiany jest jako wyjątkowa i niepowtarzalna jednostka zdolna do rozwoju i zmiany przy zapewnieniu mu odpowiednich ku temu warunków. To co wyróżnia podejście humanistyczne to akceptująca relacja, w której najważniejszy jest autentyczny i empatyczny kontakt dzięki któremu możliwa zmiana i rozwój.

Za głównych przedstawicieli terapii humanistycznych uważani są Carl Rogers, Abraham Maslow, Victor Frankl, Rollo May, Fritz Pearls, Irvin Yalom. Do terapii humanistycznych zaliczamy takie podejścia jak: psychoterapia egzystencjalna, terapia skoncentrowana na osobie oraz terapia Gestalt.

Nie pozwól, by dzień wczorajszy zajmował zbyt dużą część dnia dzisiejszego."
Will Rogers