Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego


Psychoterapia Gestalt – należy do nurtu terapii humanistycznych, jest podejściem terapeutycznym zapoczątkowanym przez Fredericka Perlsa w latach czterdziestych ubiegłego wieku i rozwijanym przez jego następców.

W koncepcji terapii Gestalt jednym z najistotniejszych elementów dla rozwoju człowieka jest poszerzanie świadomości siebie w sferach uczuciowej, zmysłowej, intelektualnej i cielesnej. Doświadczenie zwiększenia świadomości w autentycznej relacji terapeutycznej sprzyja integracji skonfliktowanych części osobowości i jest sposobem na rozwiązanie problemu lub oczekiwaną zmianę. Terapia Gestalt zamiast intelektualnej analizy daje możliwość doświadczenia zdarzeń w czasie teraźniejszym - "tu i teraz", stawiając nacisk na kontakt ze sobą. Ważnym założeniem jest to, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do zmiany, a relacja terapeutyczna stwarza warunki do jego uwolnienia i rozwoju człowieka.

Nie pozwól, by dzień wczorajszy zajmował zbyt dużą część dnia dzisiejszego."
Will Rogers