Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego


Psychoterapia dzieci i młodzieży

Praca z dziećmi i młodzieżą obejmuje diagnozę zgłaszanego przez rodziców oraz dziecko problemu, a następnie zaproponowanie działań mających na celu jego rozwiązanie. W zależności od potrzeb praca terapeutyczna to indywidualna praca z dzieckiem, rodzicami lub praca całej rodziny, w sytuacji, kiedy zgłaszany problem jest z nią powiązany.

Obszarem naszej pracy są:

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk separacyjny, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, nieśmiałość)
 • zaburzenia nastroju (obniżony nastrój, depresja, dystymia)
 • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość)
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania
 • całościowe zaburzenia rozwoju ( zespół Aspergera)
 • trudności adaptacyjne (np.: związane ze zmianą otoczenia, szkoły, miejsca zamieszkania)
 • problemy emocjonalne (jak trudności w zapanowaniu nad ekspresją emocjonalną, nadmierna agresja, bunt, nieadekwatne reagowanie)
 • problemy wychowawcze- w takich sytuacjach proponujemy pracę rodziców z psychologiem
 • problemy okołrozwodowe- wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodziców
 • trudności w relacjach z rodzicami, relacjach społecznych z rówieśnikami
 • odmowa chodzenia do szkoły
 • nieprawidłowo kształtująca się osobowość
 • Zajmujemy się również:
 • diagnozą i terapią ADHD
 • Testy psychologiczne

  Przeprowadzamy badania psychologiczne możliwości poznawczych i intelektualnych zarówno dzieci jak i dorosłych. Głównie korzystamy z testów WISC-R (dzieci) lub WAIS-R (dorośli).

  Przeprowadzamy badanie psychologiczne mające na celu wsparcie diagnozy takich problemów jak ADHD (zarówno u dzieci jak i dorosłych), czy całościowych zaburzeń rozwoju (jak Zespół Aspergera).

Wyzwania stawiane Ci przez życie nie mają Cię sparaliżować - one mają pomóc Ci odkryć, kim jesteś.
Bernice Johnson Reagon