Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego


Psychoterapia w leczeniu depresji

Depresja jest bardzo trudnym doświadczeniem. Wbrew obiegowym opiniom nie jest wymysłem i usprawiedliwieniem lenistwa, ucieczką przed problemami. To poważna choroba, która wymaga odpowiedniego leczenia- często zarówno farmakoterapii, jak i psychoterapii.

Stan chorobowy charakteryzuje się nasileniem objawów i wydłużonym czasem ich utrzymywania się (przynajmniej dwa tygodnie). Niepokój powinno wzbudzić nie samo obniżenie nastroju, ale to, że trwa ono długo i utrudnia codzienne życie. Smutek w depresji nie pojawia się od czasu do czasu, ale towarzyszy niezmiennie. Często towarzyszy mu brak energii, niechęć do podejmowania obowiązków. Nieleczona depresja bardzo utrudnia funkcjonowanie, uniemożliwia realizację ważnych celów życiowych, a przede wszystkim może być niebezpieczna dla życia.


Według klasyfikacji ICD-10, aby stwierdzić występowanie epizodu depresyjnego, muszą występować przez co najmniej dwa tygodnie najmniej dwa z trzech poniższych objawów:

  • - obniżenie nastroju
  • - utrata zainteresowań i anhedonia
  • - mniejsza energia lub wytrzymałość na zmęczenie

oraz dwa lub więcej objawów takich jak:

  • - trudności w skupieniu uwagi
  • - obniżenie samooceny
  • - odczuwanie winy, czucie się bezwartościowym
  • - pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń
  • - myśli bądź zachowania suicydalne lub zachowania autoagresywne
  • - problemy ze snem
  • - zmniejszenie apetytu
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to aby stały w portach
Grace Hopper