Anna Leszczyńska - Kurzawa

Psychoterapeuta, psycholog,  Anna Kurzawa - Leszczyńska

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, prowadzę także Terapię Schematu- w nurcie tym bardzo intensywnie się szkolę przygotowując się do certyfikacji. Jestem absolwentką Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie (certyfikat PTTPB nr 172). Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w trakcie stażu w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, psychoterapeutycznej pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy (z osobami zmagającymi się z zaburzeniami afektywnymi i psychotycznymi) oraz podczas wieloletniej współpracy z Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie.

Udzielam pomocy psychoterapeutycznej osobom, które chcą lepiej radzić sobie z własnymi emocjami (lęk, złość, smutek). Pracuję z osobami, które cierpią z powodu obniżonej samooceny, braku satysfakcji życiowej, trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z innymi ludźmi, także te znajdujące się w kryzysie (również w żałobie).

Obszarem mojej specjalizacji jest psychoterapia osób doświadczających depresji, zaburzeń lękowych oraz schizofrenii.

Uważam, że psychoterapia jest doświadczeniem bardzo rozwojowym, a ciepła i bezpieczna relacja psychoterapeutyczna umożliwia wykorzystanie w pełni swoich zasobów i możliwości. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą, prowadzę także terapię par.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie klasycznej CBT, terapii schematu oraz terapii Gestalt.


Kompetencje psychoterapeuty:

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo - Behawioralnego PTTPB nr. 172

Jeśli chcesz kochać świat, zbawić go i karmić to wspaniale.
Lecz najpierw pokochaj i nakarm siebie.
Stuart Wilde