Adam Rudzki

Psycholog, psychoterapeuta Adam Rudzki

Uzyskałem dyplom psychologa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyłem pełne szkolenie z psychoterapii w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Posiadam dyplomy ukończenia studium profilaktyki uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie, Coachingu oraz programu z zakresu psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.

Od ponad 10 lat zajmuję się psychoterapią, poradnictwem i pomocą psychologiczną, pracowałem w ośrodkach zajmujących się pomocą osobom cierpiącym, chorym i ich rodzinom. Na co dzień kieruję dziennym ośrodkiem dla osób doświadczających problemów psychicznych.

W pracy zawodowej zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, grupowej, konsultacji indywidualnych i rodzinnych. Uczestniczyłem w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, swoją pracę poddaję ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Kompetencje psychoterapeuty:

Dyplom magistra psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Certyfikat Ukończenia Studium Psychoterapii Integratywnej

Jeśli chcesz kochać świat, zbawić go i karmić to wspaniale.
Lecz najpierw pokochaj i nakarm siebie.
Stuart Wilde